Disclaimer

Blog Bila Lelaki Berbicara adalah hak milik peribadi. Sebarang pandangan atau pendapat yang ada di dalam blog ini adalah bersifat peribadi dan milik admin blog semata-mata dan tidak mewakili orang lain, institusi atau organisasi tempat admin blog bekerja, boleh atau tidak boleh dikaitkan dengan sifat profesional atau peribadi, melainkan jika dinyatakan secara jelas.

Sebarang pandangan atau pendapat tidak bertujuan untuk menghina mana-mana agama, kumpulan etnik, kelab, organisasi, syarikat, atau individu.

Semua kandungan yang disediakan di blog Bila Lelaki Berbicara ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja. Admin blog ini tidak membuat sebarang perwakilan terhadap ketepatan atau kesempurnaan apa-apa maklumat di laman blog Bila Lelaki Berbicara ini atau ditemui dengan mengikuti mana-mana pautan di laman blog Bila Lelaki Berbicara.

Admin tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kesilapan atau kekurangan dalam maklumat ini atau untuk adanya maklumat ini. Pemilik tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian, kecederaan, atau kerosakan daripada paparan atau penggunaan maklumat ini.

Fail-fail yang boleh dimuat turun dan Imej

Mana-mana fail boleh dimuat turun, tetapi tidak terhad kepada PDF, dokumen, JPEG, jumlah PNGS, disediakan atas risiko pengguna sendiri. Admin blog tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian, kecederaan, atau kerosakan akibat dari fail rosak atau rosak.

Komen

Komen adalah dialu-alukan. Walau bagaimanapun, Admin blog berhak mengedit atau memadam mana-mana komen yang dihantar ke blog Bila Lelaki Berbicara ini tanpa notis kepada:

➤ Komen disifatkan sebagai spam atau spam dipersoalkan.
➤ Komen termasuk kata-kata yang kotor.
➤ Komen yang mengandungi bahasa atau konsep yang boleh menyakitkan hati.
➤ Komen yang mengandungi ucapan benci
➤ Komen yang mengandungi ancaman yang boleh dipercayai
➤ Komen berniat melakukan serangan langsung kepada individu atau kumpulan.

Admin blog tidak bertanggungjawab untuk kandungan dalam komen.

Penafian blog Bila Lelaki Berbicara ini adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa.