Term of Services

Sila baca Terma Perkhidmatan (ToS) ini dengan teliti sebelum menggunakan sebarang Perkhidmatan dari laman blog Bila Lelaki Berbicara yang dikendalikan oleh admin blog

Sekiranya anda telah mengakses atau penggunaan perkhidmatan dalam blog Bila Lelaki Berbicara ini bermakna anda telah bersetuju dan akan mematuhi syarat dalam Terma Perkhidmatan.

Syarat ini dikenakan kepada semua pengunjung, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan tersebut. 

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan dalam blog Bila Lelaki Berbicara, anda telah bersetuju untuk terikat dengan Terma Perkhidmatan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian dalam syarat seperti yang dinyatakan maka anda tidak boleh mengakses sebarang bentuk Perkhidmatan dalam blog Bila Lelaki Berbicara. 

Penamatan

Admin boleh menamatkan atau menggantung akses kepada Perkhidmatan kami serta-merta, tanpa notis atau liabiliti bagi apa-apa sebab sekalipun, termasuk tanpa had jika anda melanggar Syarat Perkhidmatan. 

Semua peruntukan dalam Terma Perkhidmatan yang secara semula jadi mereka perlu terus hidup penamatan hendaklah hidup penamatan, termasuk, tanpa had, peruntukan pemilikan, penafian jaminan, tanggung rugi dan had liabiliti. 

Kemaskini

Terma Perkhidmatan ini telah dikemaskini pada: 22 November 2016